7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 25/
7.00 Za śp. Kazimierza Nowickiego /1 popog/
17.00 Za śp. Radosława Nisztora
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
18.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./