7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 29/
7.00 Za śp. Józefa Krajewskiego /1 popog./
17.00 Za śp. Wandę Bedyk i Zofię Czowga
18.00 Za śp. Kazimierza i Władysława Kopciów
18.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./