7.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
7.00 Za śp. Mariannę Kubik /1 popog./
17.00 Za śp. Romualdę i Jana Kruszewskich i Jerzego Kruszewskiego
18.00 Za śp. Janinę i Stefana Dorobek, Krzysztofa i Stefana Matyńka i dziadków Dorobek i Zalewskich
18.00 Za śp. Janinę i Jana Cieślak z okazji imienin