7.00 Za śp. Janinę i Eugeniusza Wołowiczów
7.00 Za śp. Grzegorza Boryckiego /1 popog./
17.00 Za śp. Rodziców Władysławę i Jana Grzelak, Henryka, Edwarda, Antoniego, Jerzego i Franciszkę
18.00 Za śp. Rodziców Sobocińskich, Mieczysława Sobocińskiego i Rodziców Gładyszewskich
18.00 Za śp. Rodziców Władysława i Teresę Kwiatkowskich /im./