7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Męża Ryszarda Twardego w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./