7.00 Za śp. Jana i Agnieszkę Kaczorowskich i zmarłych z rodziny Kaczorowskich
18.00 Za śp. Janinę Matusiak w 1 r. śm.