7.00 Za śp. Henryka Turkowskiego /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
14.00 Ingres Księdza Proboszcza
18.00 Za śp. Zbigniewa Jaszczak w 8 r. śm.