7:00 za śp. Piotra Klatka (pog.)
18:00 za śp. Bronisławę i Zygmunta Kołodziejskich