7.00 + Lecha Jamrowskiego (6 r. śm.)
7.00 + Jana Kostrzebskiego
18.00 + Stefana Przybyszewskiego (3 r. śm.)