7.00 + Magdalenę Kątniewską /pog./
7.00 + Danielę Wiśniewską
18.00 + Dorotę Ujazda (9 r. śm.)