7:00 + Zbigniewa Łassa (pog.)
7:00 O Boże błog. i opiekę MB dla Bogu znanej osoby
18:00 + Renatę Welenc (8 r. śm.)
18:00 +Janinę (2 r. śm.) i Czesława Królikowskich