7:00 + Bożenę Bulas (pog.)
18:00 + Teresę, Jana i Wojciecha Iskra i dziadków Dzięgielewskich