7:00 + Janusza Kaźmierczaka (3 r. śm.)
18:00 + męża Tadeusza Karpińskiego (11 r. śm.), r-ców Karpińskich i Rutkowskich i synową Halinę Karpińską