7:00 + Dariusza Murawskiego (pog.)
7:00 + Danutę Kowalkowską, zmarłych z rodziny Gachewiczów, Kraców i Kowalkowskich
17:00 + Tadeusza Zjawińskiego (pog.)
18:00 + Wandę Kowalkowską 21 r. śm.
18:00 + Marka Nowaka (pog.)