7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
17.00 W intencji małżonków Marty i Macieja Rydzy
18.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Leszka Mróz oraz synka Marcinka