7:00 + Halinę Zabłotną (2 greg.)
7:00 + Jana i Barbarę Marciniak
17:00 + Jana Łazowskiego 3. r. śm.
18:00 + Stefana Przybyszewskiego (z ok. imienin)
18:00 + Piotra Klatka (pog.)