7:00 + Halinę Zabłotną (4 greg.)
17:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)
18:00 + Konstantego Mielczarek (pog.)
18:00 + Zbigniewa Żółtowskiego (pog.)