7:00 + Jana Chylińskiego (pog.)
8:00 int. wynagradzająca NS NMP
12:30 chrzest
17:00 + Halinę Zabłotną (5 greg.)
18:00 + Piotra Grabowskiego 15 r. śm.
18:00 + dziadków Franciszkę i Feliksa Lurc, Jadwigę i Józefa Zydorczak