7:00 + Tadeusza Zjawińskiego (pog.)
7:00 + Halinę Zabłotną (9 greg.)
17:00 + Zofię i Stanisława Mierzejewskich
18:00 + Tadeusza Wysokińskiego (6 r. śm.) i rodziców Wysokińskich
18:00 + Dariusza Murawskiego (pog.)