7:00 + Piotra Klatka (pog.)
17:00 + Kazimierza Kozłowskiego (8 r. śm.), Eugenię i Feliksa Kozłowskich
18:00 + Alicję Zajdel (8 r. śm.)
18:00 + Halinę Zabłotną (10 greg.)