7:00 + Grażynę Różalską (pog.)
17:00 + Halinę Zabłotną (11 greg)
18:00 + Marka Nowaka (pog.)
18:00 + Danutę Magnuską (pog.)