7:00 + Elżbietę Dzierzbińską (pog.)
7:00 + Walentego i Helenę Lorenz i zmarłych z ich rodzin
17:00 + Halinę Zabłotną (17 greg.)
18:00 + Halinę i Józefa Gąsiewskich
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego (pog.)