7:00 + Halinę Zabłotną (19 greg.)
17:00 + Stanisława i Marię Dąbek, Stanisławę i Władysława Sobocińskich, Janinę i Edwarda Dąbek, Andrzeja Sobocińskiego
18:00 + Danutę, Stanisławę i Jana Fuz
18:00 + Romana Chęcińskiego