7:00 + Halinę Zabłotną (22 greg.)
7:00 + Kazimierza Wielgusa (pog.)
17:00 + rodziców Sabinę (15 r. śm.) i Andrzeja Nowakowskich, Ewę Nowakowską i zmarłych z rodziny Dziurlik
18:00 + Andrzeja Kośnika (pog.)
18:00 + Grażynę Staszewską (pog.)