7:00 + Radosława Nisztora (pog.)
7:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
16:00 ślub
17:00 + Jana Malinowskiego (pog)
18:00 + Halinę Zabłotną (25 greg.)
18:00 + Henryka Skrzyńskiego (pog.)