7:00 + Jadwigę Osiecką (pog.)
17:00 o Boże błog. i opiekę MB dla Mateusza i Olgi Grabowskich (ucz. ślubu)
17:00 + Stanisława Kazimierczaka (25 r. śl.)
18:00 + Józefa Maliszewskiego, rodziców i teściów oraz zm. z rodz. Szałkowskich i Maliszewskich
18:00 + Janusza Kujawę (pog.)