7:00 + Danutę Chmielewską (pog.)
17:00 + Hannę Bodal (4 r. śm.)
17:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
18:00 + Jana Skoniecznego (pog.)
18:00 + Radosława Nisztora (pog.)