7.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./
17.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 18 r. urodzin
18.00 Za śp. Edwina Witkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./