7:00 + Tadeusza Fijołek (pog.)
17:00 + Mirosławę Kazimierę Kołucką (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (4 greg.)
17:30 Nieszpory ku czci św. Jana Pawła II
18:00 + Elżbietę Podwójci-Wiechecką (pog.)
18:00 + Grażynę Różalską (pog.)