7:00 + Henryka Tkaczyk (3 r. śm.)
17:00 + Bożenę i Jana Bulas
17:00 + Danutę Pejta (6 greg.)
18:00 + Danutę (5 r. śm.) i Jana (34 r. śm.) Żaglewskich
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego