7:00 + Jadwigę Osiecką (pog.)
7:00 + Konrada Ossowskiego (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (9 greg.)
17:00 + Józefata Ważyńskiego, r-ców Grodeckich, teściów Ważyńskich, Jana i Władysława Gościckich, Halinę i Henryka Markowskich
18:00 + Radosława Nisztora (pog.)
18:00 + Janusza Kujawę (pog.)