7:00 + Marzenę Ogoniewską (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (13 greg.)
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego
18:00 + Elżbietę Podwójci-Wiechecką (pog.)