7:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
17:00 + ojca Jana Marciniak (14 r. śm.)
17:00 + Stanisława Muras (16 r. śm.)
18:00 + Danutę Pejta (14 greg.)
18:00 + Danutę Wasilewicz (pog.)