7:00 + Janusza Kujawę (pog.)
7:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Danutę Pejta (17 greg.)
18:00 + Helenę Rochowicz (3 greg.)
18:00 + Pawła Kępczyńskiego (pog.)