7:00 + Radosława Nisztora (pog.)
7:00 + Marię Nowocień, Stefana Nowocień i Mirosława Nowocień
17:00 + Danutę Pejta (19 greg.)
18:00 + Helenę Rochowicz (5 greg.)
18:00 + Sławomira Kołodziejskiego (pog.)