7:00 + Danutę Piegat 1 r. śm.
8:00 wynagradzająca NSNMP
15:00 dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Zofii i Sławomira Szuflińskich z ok. 40 lat pożycia małż.
17:00 + Włodzimierza Polańczyka (12 r. śm.)
17:00 + Teresę i Lecha Sieradzkich i zmarłych z ich rodzin
18:00 + Helenę Rochowicz (7 greg.)
18:00 + Danutę Pejta (21 greg.)