7:00 + Halinę Kowalską, Zofię i Mariana Kowalskich, Irenę Majewską
17:00 + Danutę Pejta (24 greg)
18:00 + Olgę Półjanowską (pog.)
18:00 + Helenę Rochowicz (10 greg.)