7:00 + Helenę Rochowicz (16 greg.)
7:00 + Danutę Magnuską (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (30 greg)
18:00 + Jadwigę Osiecką
18:00 + Jerzego Kozaneckiego