7:00 + Dariusza Dulka (pog.)
7:00 + Helenę Rochowicz (23 greg.)
17:00 + Henryka, Bronisławę i Adama Domańskich i dziadków Mielczarków
17:00 + Stanisława Redos (7 r. śm.), Mirosława Redos (28 r. śm.), r-ców Redos i r-ców Rewerskich
18:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)
18:00 + Danutę Chmielewską (pog.)