7.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./
7.00 Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./
7.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Adama Reszką w 15 r. śm.