7:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)
7:00 + Krystynę Rybicką
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Helenę Rochowicz (27 greg.)
18:00 + Henryka Turkowskiego
18:00 + Wojciecha, Teresę i Jana Iskra, dziadków Dzięgielewskich