7:00 + Iwonę Sulińską (11 greg.)
7:00 + Ryszarda Twardy (8 r. śm.)
9:30 + r-ców Władysławę i Stanisława i synów, Jana, Kazimierza, Czesława i Henryka
16:00 + Mirosławę Kazimierę Kołucką (pog.)
18:00 + Alinę Kozanecką (pog.)
18:00 + Jadwigę, Czesława, Piotra i Joannę Ostrowskich