7:00 + Iwonę Sulińską (12 greg.)
9:30 + Jana Ircha
11:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)
12:30 chrzty
16:00 + Jerzego Jacka Szulca
18:00 + Mariannę Kubik (pog.)
18:00 + Jana Malinowskiego (pog.)