7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./
18.00 Za śp. Dziadków Ziółkowskich, dziadków Kwiatkowskich oraz zmarłych z rodziny Witkowskich