7:00 + Iwonę Sulińską (16 greg.)
17:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)
18:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
18:00 + Janusza Komuda (pog.)