7:00 + Iwonę Sulińską (21. greg.)
7:00 + Mieczysława Kwaśniewskiego (23 r. śm.) i zmarłych z rodziny Kwaśniewskich
17:00 + Tadeusza Zjawińskiego (pog.)
17:00 + Tomasza Cieślaka
18:00 + Janinę Komuda (pog.)
18:00 + Witolda Stępkę (pog.)