7:00 + Jadwigę Wieczorkowską (pog.)
17:00 + Jadwigę i Zenona Sarneckich i ich r-ców, Krystynę Cholewińską i jej r-ców
17:00 + Iwonę Sulińską (22 greg.)
18:00 + Grażynę Ptasińską (22 r. śm.)
18:00 + Klarę (25 r. śm.) i Feliksa Masajada