7:00 + Iwonę Sulińską (23 greg.)
7:00 + Józefa i Krzysztofa Breńskich
17:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
17:00 + r-ców Jadwigę Kępczyńską (23 r. śm.) i Mieczysława Kępczyńskiego
18:00 + Grzegorza Boryckiego (pog.)
18:00 + Marię Kwiatkowską (31 r. śm.), Henryka Putyra