7:00 + Iwonę Sulińską (29 greg.)
7:00 + Grzegorza Boryckiego (pog.)
7:00 + Tadeusza Zjawińskiego
17:00 + Krystynę Rybicką
18:00 + Joannę Sztreker
18:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bożeny