7:00 + Iwonę Sulińską (30 greg.)
7:00 + Dariusza Jaskułę (pog.)
7:00 + Elżbietę Podwójci-Wiechecką (pog.)
7:00 + Janinę Keklak (1 r. śm.)
17:00 + mamę Zofię Zydorczak (1 r. śm.)
18:00 + Jana Boguckiego (26 r. śm.), Bronisławę (12 r. śm.) i Zenona (11 r. śm.) Kijuć
18:00 dziękczynna za 41 lat pracy z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Barbary Krzemińskiej